Posadź z nami Las Na Zawsze!

Zadbaj z nami o bardziej zieloną planetę! Z fundacją Las Na Zawsze zapobiegamy zmianom klimatycznym i sadzimy bioróżnorodne lasy. Każde Twoje zamówienie materiału to 1m2 lasu, który posadzimy wspólnymi siłami, by przywrócić równowagę biologiczną na Ziemi. 

Fundacja Las Na Zawsze sadzi lasy z dużą świadomością i troską o ich przyszłość. Wieczne lasy rosną na gruntach, które na zawsze mają pozostać obszarem leśnym. To zwykle oddalone od zabudowań i pól nieużytki, które są zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie innych lasów. W ten sposób drzewa i krzewy mogą się naturalnie rozwijać i z czasem stworzyć swój ekosystem. 

Wszyscy jesteśmy osobami, które czują głębokie połączenie z naturą i starają się podnosić swoją świadomość ekologiczną. Mamy poczucie więzi z lasem i przyrodą. Postanowiliśmy zatem połączyć siły i dać naturze możliwość swobodnego rozwoju na terenach Lasów Na Zawsze. Niejako oddajemy jej obszary, na których mogłaby dziczeć i ustabilizować się, co okazuje się być szczególnie ważne w dobie nadciągającej katastrofy klimatycznej. – Anna Derda, Las na Zawsze

Jak działa Las Na Zawsze?

Fundacja sadzi lasy na gruntach zabezpieczonych formalnie oraz finansowo. Dzięki temu posadzonych lasów nie da się wyciąć ani wykupić. Dodatkowo, gatunki drzew i krzewów są zawsze dobierane do lokalnych warunków, z uwzględnieniem zmieniającego się klimatu. Sadzenie drzew jest prostą metodą zapobiegania zmianom klimatycznym. Właśnie dlatego, za każde Twoje zamówienie materiału posadzimy 1m2 lasu razem z fundacją Las na Zawsze. 

Jeśli chodzi o samo sadzenie, to należy robić to myśląc o przyszłości – a dzisiaj już wiemy, że zmieniający się klimat wymusi też na lasach zmiany w strukturze gatunkowej. Potrzebujemy lasów liściastych, dostosowanych do siedliska. Lasów, które zostaną pozostawione Naturze – z których nie będziemy pozyskiwali drewna, bo to właśnie takie lasy stabilizują klimat. Takie właśnie lasy sadzi nasza Fundacja. Te lasy, to także szansa na ochronę bioróżnorodności, na zachowanie cennych i rzadkich gatunków, które dziś stopniowo znikają w wyniku intensywnej gospodarki leśnej. Nie znaczy to oczywiście, że takie działania wystarczą, żeby zatrzymać katastrofę klimatyczną. Musimy przede wszystkim znacznie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.  – Anna Derda, Las na Zawsze

Inwestycja w zieloną przyszłość

Fundacja Las Na Zawsze posadziła do tej pory ponad 189 tys. m2 lasów, a w ciągu kolejnych 12 miesięcy planuje posadzić ponad 263 tys. m2 lasów. Fundacja sadzi różne gatunki drzew oraz rdzenne gatunki krzewów. W ten sposób las może w pełni rozwijać się w naturalny sposób. 

Lasy Na Zawsze poza momentem sadzenia nie będą poddawane żadnym pracom pielęgnacyjnym. Można więc powiedzieć, że zacznie żyć własnym życiem zaraz po momencie, kiedy znikniemy za horyzontem 🙂 Ale jeśli pytanie brzmi, kiedy stanie się lasem dojrzałym, to wydaje mi się, że możemy mówić tutaj o 80-100 latach. Taki wiek określany jest jako moment, w którym las zaczyna w pełni dziczeć i rozwijają się w nim już procesy i zależności pomiędzy występującymi organizmami, które charakteryzują lasy naturalne.  – Anna Derda, Las na Zawsze.

Środowisko naturalne nie jest nam obojętne. Dlatego robimy, co w naszej mocy, aby redukować niekorzystny wpływ na planetę na każdym kroku naszej działalności. Chcemy aktywnie uczestniczyć w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym,  a z fundacją Las Na Zawsze możemy to robić jeszcze efektywniej. 
Dzięki powstaniu Fundacji dajemy też taką możliwość firmom i ludziom – im nas więcej, tym efektywniej możemy działać. A skorzystamy na tym wszyscy: Natura, ludzie, zwierzęta, rośliny i całe bogactwo organizmów. Nasze działania określamy często jako „Prezent dla przyszłych pokoleń”, bo to właśnie one, w Lasach Na Zawsze będą mogły obserwować rozwój bioróżnorodności i naturalne transformacje tworzonych przez nas wspólnie ekosystemów leśnych.  – Anna Derda, Las na Zawsze.

Paulina

Content writer, amateur photographer, sewist after work.

Powrót do góry
Przeczytaj również
Wykorzystujemy pliki cookie. Dowiedz się więcej w naszej Polityce prywatności.
Akceptuj i zamknij